Dohányzásellenes nappali kiállítási könyvtár

Békés Megyei Népújság, október ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
Számuk már két évvel ezelőtt meghaladta a milliót. Globálisan a magas vérnyomás után a dohányzás áll a második helyen az olyan betegségek sorában, amelyek halálhoz vezettek. Bár ország vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak, hogy világméretekben és között 28 százalékkal csökkent a férfiak és 38 százalékkal a nők körében a dohányosok száma, a népesség növekedése következtében ma mégis többen dohányoznak, mint valaha, számuk már két évvel ezelőtt meghaladta a milliót.

Petőfi Népe, Napkelte: 1 óra 55 perc. Napnyugta: 18 óra 35 perc. I — A terményraktá- rozás és a gépek táro­lásának kérdéseit vizs­gálja a bajai Népi El­lenőrzési Bizottság. A fontos és — hiba ese­tén — sok feleslegei költséget jelentő témát a három legaktuálisabb időszakban vizsgálják: július után augusztus­ban és decemberben. Gondold meg, mit írsz!

További oldalak

Hangosbeszélőn felszólí­tották, hogy térjen vissza a strandra, mert a záto­nyon tartózkodni veszé­lyes. A 36 éves dohányzásellenes nappali kiállítási könyvtár er­re tömény gorombaságot irt a homokba.

A heüi kopter leszállt és utasa letartóztatta R. Bár a bizonyítékot regen elmosta a tenger­ár, a bíró mégis hitelt adott a rendőr szavának.

Ilyen munkák elvégzésére pe­dig a jövőben nagy szükség lesz, hiszen az új lakótelepen már az ősszel is több liftes la­kóépületet vesz át a város.

dohányzásellenes nappali kiállítási könyvtár úgy döntött, hogy leszokik a dohányzásról, mit tegyen

Aranyásó turisták Lappföldön. Norvégia aszald részében, elhatá­rozták, hogy a turistafor­galom emelésére Ismét divatba hozzák az arany­mosást. Az amerikai Kentucky Egyetem hatalmas prog­ramba fogott, hogy meg­vizsgálja a dohányzás hatását az egészségre.

3 nappal a dohányzásról való leszokás után

Ennek 6orán a dohány útját tudományos vizsgá­latokkal végigkísérik a csíranövénytől egészen a dohány term ékek hamu­jáig. A kutatás célja olyan módszert találni, amellyel viszonylag biz­tonságossá lehet tenni a dohányzást.

A könyvtár vendége lesz Grecsó Krisztián!

A torreádorok hálája Madrid Los Ventas ne­vű külvárosában, a bika« viadalok arénájával szem­ben szobrot állítottak Alexander Flemingnek. Fleming tudvalevőleg nem volt torreádor és nem látott soha bikavia­dalt. Mégis a torreádo­rok szervezete állíttatott szobrot a penicillin fel­találójának, mert az ő találmánya mentett meg sok sebesült torreádort a vérmérgez éstöl.

Ér ekutató-kutya A Finn Állami Geoló- iái Intézet egy négyéves irkaskutyát képezett ki, ogy nyomra vezesse a adósokat: hol lehet vasr- rcet találni! A kutya sodálatoe szaglóképes- égével megérzi a föld latt re ö vaspiritek swa­Kecskemétre érkezett vendéget kísértem az impo­záns Aranyhomok Szálló éttermébe ebédelni, hogy egyben büszkélkedjem is a város reprezentatív épüle­tével.

hogyan lehet inni thai dohányzó pirulát

A vendég rántott halat kért — még pedig hangsúlyozottan pontyot, mivel hogy rántva számára ez az igazi, A pincér felvette a rendelést és távozott. A vendég az étlapot csak ezután tanulmányozta, s felfedezte, hogy rántott ponty nincs rajta, csak rán­tott süllő.

  • Mennyibe kerülnek a dohányzásellenes tabletták
  • Непонятно.
  • Mi változik, ha egy lány leszokik a dohányzásról

De mivel rendelését felvették, bízott a pontyban. Ám süllőt kapott.

Békés Megyei Népújság, október ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana

Lehet, hogy a pincér úgy gondolta, hal az hal, le­gyen bármilyen fajta, — s nyilván nem szereti iga­zán a halételeket. Különben tudta volna, hogy süllőt az kér rántva, aki diétás kosztra vágyik, minthogy az szárazabb fajta.

dohányzásellenes nappali kiállítási könyvtár

Vendégünk viszont kifejezetten a ponty zsírosabb húsát kedveli. Eddig már hízót adtak át a fel­vásárlóknak.

Arcok a könyvtárban

Előtte kerék­párosok haladtak, azok­ra ügyelt, s nem vette észre a vele szemben jövő KN 45—00 rend­számú motorkerékpár­ján Bódogh Józsefet. Észak-Magyar- ország legszebb tájait járták be autóbusszal háromnapos utazás ke­retében.

Bucsi Fe­renc leveléből. A szabadtéri színpad kö­zönsége sok-sok újrá­zással és tapsviharral köszönte meg ha lehagyja a dohányzást nagy élményt, melyben a közel háromórás mű­sor dohányzásellenes nappali kiállítási könyvtár része volt.

Megjelent az Esti Egyetem tájékoztatója A megyei pártbizottság Marxizmus—Leniniz- mus Esti Egyetemének oktatói munkaközössége által kiadott Tájékoztató című folyóirat idei harmadik száma közvetlenül a tanévnyitás előtt jelent meg. A Tájékoztató éppen ezért az új tan­évvel kapcsolatos pedagógiai és módszertani kér­désekkel foglalkozik.

  • Petőfi Népe, augusztus ( évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
  • Feladtam a füstöt, megpróbáltam kilépni a mondatból
  • A könyvtár vendége lesz Grecsó Krisztián! | Programok | Turizmus | Nyitólap |
  • Békés Megyei Népújság,
  • Kezét a dohányzásról való leszokáshoz

Gyóni Lajos igazgatóhe­lyettes tanulmánya a nevelőmunkáról és a hall­gatókkal való egyéni foglalkozás kérdéseiről szól.

Lehet, hogy érdekel